Tác giả: Lãng Tử Sáo

Cảm âm Stay With Me (Goblin OST)

Cảm âm Stay With Me (Goblin OST). Stay with Me là một bản nhạc Hàn hay được rất nhiều bản trẻ yêu thích. Bản cảm âm dành cho sáo trúc full, chuẩn nhất cho bài Stay With Me (Goblin OST). Cảm âm Stay With Me (Goblin OST) thổi từ nốt Do2. Do2 Re2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Fa2 . Mi2 Fa2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Fa2 Mi2 Re2 . Do2 Re2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Sol2 Fa2 Fa2 , Do3 Si2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 La2 Sol2 . Mi2 Do3 Mi2 Mi2 Mi2 Sol2 La2 Si2...

Read More

Cảm âm ngược dòng hương giang chuẩn nhất

Cảm âm bài: NGƯỢC DÒNG HƯƠNG GIANG. Sáng tác: Đức Thịnh. Bản cảm âm sáo trúc chuẩn nhất cho bài ngược dòng hương giang. Ngược dòng Hương Giang sóng dập dìu mênh mang. Fa1 Sol1 Do2 Do2 . Re2 Fa1 Sol1 Do2 Do2 . Con thuyền nhỏ trăng vàng tỏ mái chèo khua Re2 Do2 Re2 Do2 Sol1 . Re2 Do2 Re2 Do2 sol1 La1 Sol1 Fa1 Sol1 Do2 . Biết về nơi đâu mênh mang bến đợi chờ ai Re2 Do2 Re2 Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 Sol1 Do2 Re2 Fa2 . Mây hững hờ trôi phủ Văn Lâu nhớ người xưa....

Read More