SIÊU KHUYẾN MÃI – MUA 1 SÁO TẶNG 2 SÁO – MUA SÁO TẶNG TIÊU MUA TIÊU TẶNG SÁO – GIẢM ĐẾN 40%

Xem chi tiết khuyến mãi TẠI ĐÂY

Cảm âm bài vén rèm châu bản nhạc não nề của Trung Hoa rất hợp với sáo và tiêu, đặc biệt là động tiêu và sáo Dizi. Cảm âm bài vén rèm châu 2 tone cao thấp.

Cảm âm vén rèm châu tone cao thổi từ Rê2.

Cảm âm bài vén rèm châu bản ít được sử dụng hơn, admin dịch thêm cho một số bạn cần thay đổi và phiêu theo những nốt cao với bản cảm âm này. Nếu không cần bản cảm âm này, các bạn trượt xuống phần cảm âm thứ 2 nhé!

Re2 La2 Sol2 Fa2 Mi2 Re2 Re2 Do2 La-Sol.
Fa2 Do3 Si2 La2 Sol2 La2.
La2 Do3 Re3 Do3 La2 Sol2.
Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Re2 Do2-Re2.
Do2 Re2 Fa2 Mi2 La Sol Fa2 Re2.
Re2 La2 Sol2 Fa2 Mi2 Re2 Re2 Do2 La-Sol.
Fa2 Do3 Si2 La2 Sol2 La2.
La2 Do3 Re3 Do3 La2 Sol2,
Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Re2 Do2-Re2.
Do2 Re2 Fa2 Mi2 La Sol Fa2 Re2.
Do3 Re3 Do3 Si2 La2 Si2 Re2.
Mi2 Fa2 Do3 Si2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 La2.
Do3 Re3 Do3 Si2 La Si Sol.
La2 Sol2 Re2 La2 Sol2 Re2 Do2 Re2.
Do3 Re3 Do3 Si2 La2 Si2 Re2.
Mi2 Fa2 Do3 Si2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 La2.
Do3 Re3 Do3 Si2 La Si Sol.
La2 Sol2 Re2 La2 Sol2 Re2 Do2 Re2.
Re2 La2 Sol2 Fa2 Mi2 Re2 Re2 Do2 La-Sol.
Fa2 Do3 Si2 La2 Sol2 La2.
La2 Do3 Re3 Do3 La2 Sol2,
Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Re2 Do2-Re2.
Do2 Re2 Fa2 Mi2 La Sol Fa2 Re2.

Cảm âm bài Vén rèm châu tone thấp – tone hay sử dụng.

Cảm âm vén rèm châu bản chuẩn, bản chính, dể tập và hay.

Sol re2 do2 sib la sol sol fa re-do.
Sib fa2 mi2 re2 do2 re2.
Re2 fa2 sol2 fa2 re2 do2.
Sib do2 re2 do2 sib sol fa-sol.
Fa sol sib la re do sib sol.
Sol re2 do2 sib la sol sol fa re-do.
Sib fa2 mi2 re2 do2 re2.
Re2 fa2 sol2 fa2 re2 do2,
Sib do2 re2 do2 sib sol fa-sol.
Fa sol sib la re do sib sol.
Fa2 sol2 fa2 mi2 re2 mi2 sol.
La sib fa2 mi2 re2 do2 sib do2 re2.
Fa2 sol2 fa2 mi2 re mi do.
Re2 do2 sol re2 do2 sol fa sol.
Fa2 sol2 fa2 mi2 re2 mi2 sol.
La sib fa2 mi2 re2 do2 sib do2 re2.
Fa2 sol2 fa2 mi2 re mi do.
Re2 do2 sol re2 do2 sol fa sol.
Sol re2 do2 sib la sol sol fa re-do.
Sib fa2 mi2 re2 do2 re2.
Re2 fa2 sol2 fa2 re2 do2,
Sib do2 re2 do2 sib sol fa-sol.
Fa sol sib la re do sib sol.

 

Trên đây là cảm âm Vén rèm châu 2 tone cao và thấp, Admin có dịch ra nhiều tone khác nữa như sẽ có đôi nốt thăng giáng, 2 bản cảm âm trên là 2 bản cảm âm không có thăng giáng. Anh em thổi bài này thích tone nào hơn thì cho admin một bình luận nhé!

Bình luận facebook

Sáo Dizi rất hợp với nhạc Hoa truy cập Sáo Dizi để mua sáo Tàu tốt nhé!

Dòng nhạc trữ tình và nhạc buồn rất cần một cây tiêu trúc truy cập để tham khảo giá nhé Động tiêu trúc

mua sao truc

Shop bán sáo đầy đủ các loại – click vào ảnh để ghé shop nhé

Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!


Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!