SIÊU KHUYẾN MÃI – MUA 1 SÁO TẶNG 2 SÁO – MUA SÁO TẶNG TIÊU MUA TIÊU TẶNG SÁO – GIẢM ĐẾN 40%

Xem chi tiết khuyến mãi TẠI ĐÂY

Cảm âm BẠN (RHY) là bài cảm âm nhạc trẻ hot hiện nay. Bài nhạc trẻ Bạn là bài hát về tình yêu đơn phương. Bài hát do ca sĩ RHY thể hiện và cũng có thể chơi với sáo trúc rất hay.

Lời bài hát Bạn (RHY):

Bao nhiêu lâu rồi, chẳng thể mang theo nhiều tâm tư
Cho đến một ngày vội nhận ra giấc mơ lụi tàn và
Em đã có người khác không phải anh
….

Cảm âm bài hát Bạn (RHY): thổi từ Do2

Do2 Do2 Do2 La1 , Sol1 Sol1 Do2 Do2 Do2 Re2 Re2 .
Do2 Do2 Do2 La1 Sol1 Sol1 Do2 Re2 Re2 Do2 Do2 La1 .
Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Re2 Do2 Re2 .
Sol1 Sol1 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 La2 Do2 Do2 La1 Re2 .
Sol1 Sol1 Sol2 Mi2 , Sol1 Sol1 Sol2 Mi2 .
Re2 Do2 Sol2 Mi2 Mi2 Re2 Re2 Do2 , Mi2 Sol2 Mi2 Do2 Do2 Sol1 .
Sol2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2 Mi2 , Do2 La1 Do2 .
Sol1 Sol2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2 Mi2 Do2 La1 .
Sol2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2 Mi2 Do2 La1 Do2 .
Sol1 Sol2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Re2 La2 Sol2 . Sol2 La2 Do3 .
Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Do2 La1 Re2 Re2 .
Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Re2 Do2 La1 Re2 La1 .
Do2 Do2 Re2 Re2 Sol1 Sol1 Do2 Do2 Do2 Re2 Re2 .
Do2 Do2 Do2 La1 Sol1 Do2 Re2 Re2 Do2 Do2 La1 .
Mi2 Re2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 . Mi2 Re2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 .
La1 La1 Re2 Re2 Re2 Re2 Do2 La1 Do2 .
Re2 Do2 Mi2 Re2 Re2 Re2 Do2 La1 Do2 Re2 .
Mi2 Re2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 . Mi2 Re2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 .
Mi2 Re2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 La2 Sol2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Do2 La1 Do2 .
Re2 Do2 Mi2 Re2 Re2 Re2 Do2 La1 Do2 .

Cảm âm bài Bạn (RHY) tone thấp hơn thổi từ nốt sol:

Sol1 Sol1 Sol1 Mi1 , Re1 Re1 Sol1 Sol1 Sol1 La1 La1 .
Sol1 Sol1 Sol1 Mi1 Re1 Re1 Sol1 La1 La1 Sol1 Sol1 Mi1 .
Si1 La1 Si1 La1 Si1 La1 Sol1 La1 .
Re1 Re1 La1 Si1 La1 Si1 La1 Si1 Mi2 Sol1 Sol1 Mi1 La1 .
Re1 Re1 Re2 Si1 , Re1 Re1 Re2 Si1 .
La1 Sol1 Re2 Si1 Si1 La1 La1 Sol1 , Si1 Re2 Si1 Sol1 Sol1 Re1 .
Re2 Si1 Si1 Si1 Si1 La1 Si1 Si1 , Sol1 Mi1 Sol1 .
Re1 Re2 Si1 Si1 Si1 Si1 La1 Si1 Si1 Sol1 Mi1 .
Re2 Si1 Si1 Si1 Si1 La1 Si1 Si1 Sol1 Mi1 Sol1 .
Re1 Re2 Si1 Si1 Si1 Si1 La1 Mi2 Re2 .
Re2 Mi2 Sol2 . Si1 La1 Si1 La1 Si1 Sol1 Mi1 La1 La1 .
Si1 La1 Si1 La1 Si1 La1 Sol1 Mi1 La1 Mi1 .
Sol1 Sol1 La1 La1 Re1 Re1 Sol1 Sol1 Sol1 La1 La1 .
Sol1 Sol1 Sol1 Mi1 Re1 Sol1 La1 La1 Sol1 Sol1 Mi1 .
Si1 La1 La1 Si1 La1 Si1 Re2 . Si1 La1 La1 Si1 La1 Si1 Re2 .
Mi1 Mi1 La1 La1 La1 La1 Sol1 Mi1 Sol1 .
La1 Sol1 Si1 La1 La1 La1 Sol1 Mi1 Sol1 La1 . Si1 La1 La1 Si1 La1 Si1 Re2 .
Si1 La1 La1 Si1 La1 Si1 Re2 .
Si1 La1 La1 Si1 La1 Si1 Mi2 Re2 Si1 Si1 Si1 Si1 Sol1 Mi1 Sol1 . La1 Sol1 Si1 La1 La1 La1 Sol1 Mi1 Sol1

Bình luận facebook

Sáo ngang (sáo trúc sáo nứa) thích hợp với nhạc trẻ truy cập Bán sáo trúc để sở hửu một cây sáo trúc giá rẻ nếu cần nhé! các bạn cũng có thể lựa chọn Sáo Đô C5

mua sao truc

Shop bán sáo đầy đủ các loại – click vào ảnh để ghé shop nhé

Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!

Những bài cảm âm nhạc Trẻ được yêu thích nhất:


Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!