SIÊU KHUYẾN MÃI – MUA 1 SÁO TẶNG 2 SÁO – MUA SÁO TẶNG TIÊU MUA TIÊU TẶNG SÁO – GIẢM ĐẾN 40%

Xem chi tiết khuyến mãi TẠI ĐÂY

Cảm âm chính chúa chọn con. Bản cảm âm chính chúa chọn con bản chuẩn nhất kèm lời bài hát, được dịch ra 3 tone cao thấp.

Cảm âm chính chúa chọn con tone thấp thổi từ La.

Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó
la la do2 re2 fa2 do2 re2 re2 re2-do2 la re fa sol la
Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước.
la la-do2 re2 la2 sol2 la2 la2 re2 sol2 sol2 re2-sol2 la2
Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài
Fa2 la2 sol2 sol2 la2 fa2 re2 re2 fa2 mi2 re2 do2 re2 la
Ngài yêu con giữa muôn người Ngài đã chọn con.
la mi2 mi2 sol2 mi2-re2 do2 la mi2-re2 do2 re2

Những bản cảm âm nhạc trữ tình hay được sử dụng và hay nhất.

Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tai cho người bị điếc.
La2 sol2 la2 sol2 la2 fa2 re2 re2 mi2 mi2 mi2-re2 do2 la la la la mi2 mi2 re2 re2 la2
Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan.
la2 sol2 la2 sol2 la2 fa2 re2 re2 mi2 mi2 mi2-re2 do2 la la, la mi2-sol2 mi2 re2 do2 do2 re2

Đoạn sau lặp lại:

Cảm âm chính chúa chọn con tone cao thổi từ mi2

Mi2 Mi2 Sol2 La2 Do3 Sol2 La2 La2 La2-Sol2 Mi2 La Do2 Re2 Mi2
Mi2 Mi2-Sol2 La2 Mi3 Re3 Mi3 Mi3 La2 Re3 Re3 La2-Re3 Mi3
Do3 Mi3 Re3 Re3 Mi3 Do3 La2 La2 Do3 Si2 La2 Sol2 La2 Mi2
Mi2 Si2 Si2 Re3 Si2-La2 Sol2 Mi2 Si2-La2 Sol2 La2

Mi3 Re3 Mi3 Re3 Mi3 Do3 La2 La2 Si2 Si2 Si2-La2 Sol2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Si2 Si2 La2 La2 Mi3
Mi3 Re3 Mi3 Re3 Mi3 Do3 La2 La2 Si2 Si2 Si2-La2 Sol2 Mi2 Mi2, Mi2 Si2-Re3 Si2 La2 Sol2 Sol2 La2

Cảm âm chính chúa chọn con tone cao.

La# = sib

Re2 Re2 Fa2 Sol2 La#2 Fa2 Sol2 Sol2 Sol2-Fa2 Re2 Sol La# Do2 Re2
Re2 Re2-Fa2 Sol2 Re3 Do3 Re3 Re3 Sol2 Do3 Do3 Sol2-Do3 Re3
La#2 Re3 Do3 Do3 Re3 La#2 Sol2 Sol2 La#2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 Re2
Re2 La2 La2 Do3 La2-Sol2 Fa2 Re2 La2-Sol2 Fa2 Sol2

 

Re3 Do3 Re3 Do3 Re3 La#2 Sol2 Sol2 La2 La2 La2-Sol2 Fa2 Re2 Re2 Re2 Re2 La2 La2 Sol2 Sol2 Re3
Re3 Do3 Re3 Do3 Re3 La#2 Sol2 Sol2 La2 La2 La2-Sol2 Fa2 Re2 Re2, Re2 La2-Do3 La2 Sol2 Fa2 Fa2 Sol2

 

 

Bình luận facebook
mua sao truc

Shop bán sáo đầy đủ các loại – click vào ảnh để ghé shop nhé

Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!


Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!

Hãy truy cập sáo La trầm để mua sáo La trầm và si giáng nhé! Nhạc trữ tình thì các bạn có thể dùng sáo La trầm, si giáng sẽ rất hợp